Уроци по математика

Частни, Индивидуални, Уютна домашна обстановка

Матура по математика:
- Изготвяне на стратегия за решаване на тестови задачи с посочени отговори без грешки за ограничено време
- Задачи със свободен отговор, като решението им трябва да се изписва възможно най - кратко
- Задачи с подробни решения, които трябва да включват, дадено; чертеж;
структурно вярно решение;