Уроци по математика

Частни, Индивидуални, Уютна домашна обстановка


   Математика: кандидат-студенти: Подготовка за всички видове висши училища, съобразена с конкретните изисквания. Програмата, която следвам, е изготвена за всяко от посочените ВУ за успешна подготовка по математика. Учениците от гимназиалния курс, които използват структурата на програмата, постигат систематизирани знания,достатъчни за зрелостен и кандидат-студентски изпит.
По време на учебния курс се дават напътствия за оценяване на писмените работи, както и основни начини за бързо решаване на тестови задачи, В някои от кандидатстудентските изпити има включени и задачи от комбинаторика (вариации и комбинации)
- Софийски университет "св. Климент Охридски" - София
- Технически университет - София (тест от 30 задачи)
- Университет по архитектура, строителство и геодезия - София (4 задачи)
- Лесотехнически университет - София (4 задачи)
- Университет по национално стопанство - София (модул 2 и модул 3)
- Минно-геоложки университет "св. Иван Рилски" - София
- Висше строително училище "Любен Каравелов" - София