Уроци по математика

Частни, Индивидуални, Уютна домашна обстановка

   Повишаване на успеха:


 • Степенуване на учебния материал и задачи по трудност:

 • 1. Решаване с помощ и самостоятелно на задачи от "група А" (за минимум знания), с пряко приложение на формули и знания от съответния учебен материал.
  2. Задачи с повишена трудност, СИП, олимпиади.
  3. Тестове за проверка на вече усвоеното учебно съдържание.
  4. Комбинация от тестови задачи, различни по брой и съдържание, взависимост от паралелковите особености.
  5. Задачи от частни случаи и нестандартни ситуации за ученици с изявено влечение към математиката.
  6. Задачи, които изискват досетливост и понякога различни варианти за решаване и рационално пресмятане.