Уроци по математика

Частни, Индивидуални, Уютна домашна обстановка

Погрижи се за своя успех!


Математика за всички нива!

45 мин. - 7 лв. в група от 2-3 деца
45 мин. - 10 лв. самостоятелен урок


Формулата на успеха:

   За провеждането на уроците по математика от водещо значение е 20-годишният опит на преподавателя за поднасяне на съответния материал на лесен и достъпен език, съобразен с индивидуалните възможности на всеки ученик. По този начин гарантирате успех в тази не лека материя. Изучаването на математиката изисква постоянство и системност!
   Провеждането на уроците е напълно съобразено с учебния материал, преподаван в училище. Предлаганата учебна програма е структурирана по начин и форма на най-лесен за възприемане учебно - методически комплекс.
  Първоначално заниманията ми протичаха с ученици от кварталните училища, но през годините това се промени и днес идват деца от цяла София. В повечето случаи те са по-забързани и натоварени от възрастните, затова при избора на преподавател, нямате право на грешки. Времето доказа, че моята методика на преподаването е най-добрата инвестиция за изграждане на успешно бъдеще. Благодаря на всички, които ми се доверяват.

На какво можеш да разчиташ:
- да разбираш колкото отличниците
- да си добре подготвен за кандидатстване.
- че ще получаваш по-висока оценка всеки следващ път.

 

На какво не можеш да разчиташ:

- да повишиш текущите си оценки
- че всичко ще бъде много лесно
- че ще ти се размине да идваш
по-малко от два пъти седмично!!!